Ametiz Exercise Classes

Exercise Classes 2017

Simply Yoga

คลาสโยคะระดับพื้นฐาน ใช้ออกกำลังด้วยท่าโยคะพื้นฐาน เพื่อพัฒนา และสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นภายใน ทั้งร่างกายและจิตใจ ปรับระบบการหายใจ ช่วยในการฝึกสมาธิ  เพิ่มความยืนหยุ่นให้ร่างกาย  เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานโยคะ หรือเพิ่งเริ่มต้นฝึก  เหมาะสำหรับทุกวัย

Energy Yoga

คลาสโยคะที่เน้นรูปแบบโยคะเพื่อการออกกำลังกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  ช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยฝึกสมาธิให้สอดคล้องกับลมหายใจ ช่วยเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมของร่างกาย  และทำให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตและการทำงานของหัวใจดีขึ้น

Joy of Pilates

คลาสออกกำลังกายที่เน้นการบริหารจุดกึ่งกลางของร่างกาย (บริเวณกึ่งกลางลำตัวและหน้าท้อง) ซึ่งเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ ช่วยในการยืดกล้ามเนื้อ บริหารกระดูกสันหลัง พัฒนาความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกายผ่านการเคลื่อนไหวด้วยท่วงท่าต่างๆ ช่วยฝึกการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่อนคลายความเครียด

Easy Body Impact

เป็นคลาสออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด ใช้หลักการเรื่องแรงต้านทาน (Resistance)  โดยการออกแรงดึงอุปกรณ์ยางยืดให้ยืดออกและใช้แรงสะท้อนกลับ สามารถพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อ  ช่วยในการบำบัดรักษาฟื้นฟู และเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจนสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งช่วยลดไขมันในร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัว กระชับได้สัดส่วนสวยงาม

Vinyasa Yoga

คลาสโยคะรูปแบบใหม่ ที่นำศาสตร์การเล่นโยคะของอินเดีย มาผสมผสานกับ ไทชิ (Tai-Chi) ของจีน และพิลาทิส (Pilates) เป็นโยคะประยุกต์ในระดับ advance โดยเป็นการฝึกโยคะพร้อมกับเสียงดนตรี ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว และการหายใจอย่างเป็นระบบ  ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง ปรับสมดุลการทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิต  เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม  ช่วยในการชะลอวัย   ตลอดจนผ่อนคลายความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ

Yoga for Health

เหมาะกับผู้ฝึกทุกระดับ. ผู้ที่ต้องการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ สร้างความยืดหยุ่นของร่างกาย ช่วยลดอาการปวดไขข้อ คอ หลัง และกล้ามเนื้อ  ส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกายอีกด้วย  ช่วยปรับสรีระและร่างกายให้สมดุล กระฉับกระเฉงขึ้น  คลาสนี้ยังมีการฝึกกำหนดลมหายใจ หรือ ปราณ (Pranayama) ซึ่งส่งผลให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติท่าต่าง ๆ จะเน้นการฝึกจิตให้จดจ่อกับการหายใจเข้าออก

Home
About Us
Exclusive Service
Product
Exclusive Offer
News & Events

Exclusive Service
Body Slimming Treatments
Body Slimming Treatment Packages
Body Scrub Treatments
Body Massage Treatments
Balneotherapy Treatments
Body Spa Treatment Packages
Spa Paraffin
Special Facial Treatments
Algoradiance Cares
Algointense Cares
Algoperformance Cares
Algoregard Cares

Class Schedule
Gallery
Contact Us
Body & Beauty Tips